Hopfenburg // Hamburg // Architekten: Spine Architects